Biodiversiteit onderzoeken met eDNA

Het CML en Naturalis Biodiversity Center gaan samen werken in het Levend Lab om onderzoek te doen naar eDNA. Met dit onderzoek hopen we in de toekomst beter onderzoek te doen naar biodiversiteit. Maar wat is biodiversiteit eigenlijk en waarom is het belangrijk? Wat is eDNA en wat willen we gaan onderzoeken in het Levend Lab? Antwoorden op al deze vragen vind je in deze blog!

Lees verder

Ontmoet onze onderzoekers #2

Maarten Schrama doet onderzoek naar de invloed van bestrijdingsmiddelen op voedselwebben

Sinds augustus 2015 werkt Maarten bij het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden (CML). Daarvoor heeft hij al verschillende onderzoeken gedaan naar ecosystemen; van termieten in Zuid-Afrika tot kweldersuccessies op Schiermonnikoog. Momenteel doet hij vooral onderzoek naar aquatische voedselwebben. In Nederland heeft de landbouw een gigantische invloed op de natuur, en indirect weer op de mens. Bestrijdingsmiddelen grijpen op allerlei manieren aan op een voedselweb, maar hoe het precies werkt, daar is nog veel over onbekend. Maarten ziet het Levend Lab als een stimulerende onafhankelijke onderzoekslocatie, waar vele partijen samen komen. Hij hoopt dat het Levend Lab de start is van een levendige dialoog over dit soort onderzoek en dat het mensen van binnen en buiten de universiteit bij elkaar brengt.

Lees verder

Ontmoet onze onderzoekers #1

Rody Blom deed onderzoek in 48 experimentele vijvers

Bij het CML doen elk jaar verschillende studenten een onderzoeksstage, zowel bachelor als masterstudenten. Het CML houdt zich al jaren bezig met de effecten van chemische stoffen op levensgemeenschappen in de natuur. Dit doen we onder andere door onderzoek te doen in mesocosms: experimentele vijvers waarin een gemeenschap van dieren en meer gecreëerd kan worden. Master student Rody Blom heeft meegewerkt aan een onderzoek in mesocosms. Het blijkt dat het een heel werk is zoiets op te bouwen, maar de resultaten kunnen verrassend zijn!

Lees verder

Waarom zijn onze experimentele sloten zo UNIEK?

Op het BioScience park – specifiek het terrein van de universiteit aan de andere kant van de snelweg (vlakbij Corpus) – zijn 36 experimentele proefsloten aangelegd voor onderzoek en onderwijs. Dit soort faciliteiten zijn uniek in Europa, en zeker omdat wij de sloten zoveel mogelijk onder natuurlijke condities houden. Vaak zijn semi-proefsloten een betonnen bak alwaar geen uitwisseling met de omgeving kan plaats vinden. In ons Levend Lab is deze uitwisseling en de aanwas van beesten en planten vanuit de omgeving wel mogelijk. Wij kunnen dus echt ecologisch onderzoek uitvoeren gecombineerd met ecotoxicologisch onderzoek.

Lees verder

De kolonisatie van de sloten en experimentele veiligheid

In het Levend Lab zijn 36 sloten gegraven om onderzoek te doen naar de invloed van chemische stoffen op de natuur. Maar na het graven van de sloten gaat niet alles vanzelf. Om de kolonisatie van de sloten te versnellen zullen we de begroeiing een handje helpen. Als voldoende waterorganismen de plas hebben gekoloniseerd zullen we beginnen met experimenten. Tijdens deze experimenten zullen we uiteraard extreem voorzichtig omgaan met het toedienen van chemische stoffen, zodat we het milieu niet belasten. We zijn immers biologen en houden van de natuur!

Lees verder

Een levend lab in Leiden!

Nederland is water, en dit water is belangrijk voor ons! Zonder water is er geen leven mogelijk. We gebruiken het als drinkwater, zwemwater en voor talloze andere doeleinden. Helaas komen er jaarlijks grote hoeveelheden chemische stoffen in het water en de bodem terecht door landbouw en de industrie. Ondanks jarenlang onderzoek naar de effecten van deze stoffen op onze omgeving is er helaas nog steeds maar bitter weinig bekend over de gevolgen. Dit komt met name door de manier hoe dit is onderzocht. Wij denken dat we met een andere manier van onderzoek, in een Levend Lab, meer duidelijkheid kunnen krijgen.

Lees verder